2018

polyfunkční objekt na třídě Svobody

adresa

tř. Svobody, 779 00 Olomouc, p.č. 389/2, 391/2, 392, 393, 538

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

projekt

studie 06/2018

Třída Svobody je jednou s nejvýznamnějších ulic v centru Olomouce. Její řešení bylo z hlediska urbanismu navrženo vídeňským architektem Camillo Sittem na konci 19. století, který z ní vytváří okružní bulvár. Nyní tak lemuje centrum města a sídlí na ní řada významných budov. Na severním konci třídy však zamýšlený řád budov pokulhává. Vícepatrové budovy orientované svým průčelím do bulváru jsou nahrazeny přístavky a dvorky v zádech budov ulice Riegrovy.

Společně s majitelem části parcel v této nedokončené partii třídy se snažíme navrhnout víceúčelovou stavbu, která urbanistické nedostatky překlene. Budovy orientujeme svým průčelím i funkcí do ulice a snažíme se tak doplnit původní město-tvorný záměr. Objekt navazuje výškově na sousední budovu banky, drží pomyslnou uliční čáru mezi bankovním domem a nárožní budovou na konci třídy a výškově postupně klesá v návaznosti na stávající zástavbu. S ohledem na rozmanitost okolních budov navrhujeme objekt, který se skládá z více měnších hmot, svým charakterem jsou však tyto hmoty obdobné a vytváří jednotný architektonický celek v soudobém pojetí. Uspořádáním jednotlivých objemů vytváříme zákoutí, která lze využít pro venkovní zahrádky provozoven v přízemí.

Návrh pracuje s realizací podzemních parkovacích míst, která by sloužila uživatelům domu. V přízemí jsou uvažovány prostory pro služby veřenosti jako je restaurace, kavárny či salon. Ve vyšších patrech navrhujeme zejména s bytové, případně administrativní, prostory. Fasády objektu jsou pojednány třemi základními materiály, a to černým plechem, prosklenými fasádami se stínícími lamelami a vegetačními fasádami.