2017

bytový dům v Gruzii

adresa

Shekhvetili, Gruzie

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Borák, Adéla Tomečková, Robert Randys

projekt

studie 09/2017

Místo určené ke stavbě domu se nachází na východním pobřeží Černého moře, v regionu Guria, v blízkosti letovisek Ureki a Kobuleti. Hlavní město regionu Guria je odsud vzdáleno cca 20 km. Pobřeží, v délce cca 5 kilometrů zde lemuje borovicový les. Na podélný, obdélníkový tvar parcely reaguje půdorysný tvar domu, kde poměry stran jeho půdorysu jsou shodné s poměry stran stavební parcely. Na severním okraji pozemku, s vazbou na dopravní napojení z veřejné komunikace, je navrženo parkování s kapacitou 23 míst.

Zadáním investora bylo navrhnout apartmánový obytný dům pro konkrétní místo, s konkrétními požadavky na kapacitu a standard bydlení. Naší snahou bylo vytvořit jednoduchou funkční kompozici, respektující parametry parcely a genia loci místa v blízkosti pobřeží Černého moře. Výsledkem návrhu je jednoduchý, dispozičně přehledný objekt, který nabízí značnou vnitřní flexibilitu a je schopen reagovat na individuální provozní požadavky. Severní fasáda  je doplněna venkovní ocelovou konstrukcí s ocelovými sloupy a průvlaky. Podlaha zde bude tvořena kovovými pororošty. Od severu bude venkovní prostor stěny uzavřen nerezovou ocelovou sítí, která bude nosnou konstrukcí pro popínavou zeleň. Na pororoštech budou, dle individuálních požadavků, osazeny chladící jednotky pro jednotlivé byty.

Směrem jižním bude obytný blok doplněn venkovní železobetonovou konstrukcí z pohledového betonu, která je nosným prvkem pobytových teras před vnitřními plochami bytů. Průměrná hloubka teras je 2,5m. Vzhledem k jižní orientaci teras budou tyto zastíněny z části fixními dřevěnými lamelovými paravány, které budou doplněny o venkovní textilní závěsy.