2018

Centrum kinantropologického výzkumu

adresa

třída Míru 117, Olomouc 771 11

klient

Univerzita Palackého v Olomouci

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Daria Johanesová, Lucie Rohelová, Robert Randys, Tereza Hradecká

projekt

11/2011 - 01/2016

realizace

11/2016 - 06/2018

fotografie

Lukáš Pelech

Centrum kinantropologického výzkumu (CKV) je umístěno v jedné ze čtyř budov nového kampusu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Celý komplex, ikdyž je vzájemně propojený, se  z důvodů financování dělil na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum  BALUO, která obsahuje 3 stavby dokončené v roce 2016, druhou akcí je CKV FTK UPOL dokončená v roce 2018. Přestože tato stavba byla realizována jako poslední, je v rámci areálu označována jako budova A. Jako jediná totiž vznikla rekonstrukcí bývalé prádelny na pozemcích univerzity a právě tato budova tak byla výchozím bodem pro návrh ostatních objektů provedených již jako novostavby na ni napojené.

Budova A kampusu je v přízemí i prvním patře propojena se spojovacím koridorem budovy B (AC BALUO), současně je do objektu umožněn vstup přímo z exteriéru od parkoviště na západní straně areálu. Stavba je řešena jako čtyřpodlažní skelet, kdy nejnižší podlaží je na severní straně umístěno pod terénem. Nově je oproti původnímu stavu budova navýšena o dvě podlaží. Původní hmotu objektu od té nastavené symbolicky odděluje zapuštěné liniové okno ve 2.podlaží, které obíhá téměř kolem celého obvodu stavby. Ostatní okna jsou umístěna do líce fasády.

V interiéru objektu jsou po obvodu situovány pracovny, laboratoře a dílny pro výzkum. Uvnitř dispozice je umístěn blok obsahující jednací místnosti nebo učebny, který je dokola lemován komunikací. Chodby jsou z velké části tvořeny prosklenými příčkami, aby se maximum přirozeného světla dostalo i do středu dispozice. Součástí chodeb jsou rozšířené zálivy, které souží pro odpočinek nebo občerstvení u společné kuchyňky. V nejvyšším podlaží je na jižní straně realizována částečně zapuštěná a částečně vykonzolovaná terasa s výhledem do okolí. Terasa je lemována poloprůhledným dřevěným obkladem. Dřevo se také objevuje v menší míře na fasádním obkladu, který je jinak tvořen černými keramickými pásky.