2021

CzechGlobe pavilon D

adresa

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

klient

CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská

projekt

studie 05/2021

realizace

aktuálně připravujeme dokumentaci pro stavební povolení

portfolio

studii v komplexní podobě je možné prohlédnout zde

Zadáním bylo navrhnout další stavbu v areálu Akademie věd v Brně, která má sloužit pracovníků Ústavu globální změny jako zázemí pro laboratoře, pracovny a přednášky. Aby mezi objekty zůstalo zachováno zelené prostranství, je nový pavilon „D“ navržen v kraji daného území, kde současně navazuje na stávající objekty a dotváří stavební čáru v ulici Bělidla i v ulici Poříčí. Uličním průčelím stavby je předkonstrukce v linii oplocení, které bude v této souvislosti nahrazeno novou dřevěnou konstrukcí v duchu předstěny novostavby. Díky perforované fasádě i dřevěnému plotu dojde k vizuálnímu propojení ulice se zahradou.

Architektonické řešení nového pavilonu respektuje hmotový charakter okolních staveb. Do výrazu stavby jsme se snažili promítnou hlavní téma práce ústavu Czechglobe, kterým je výzkum globálních změn klimatu. Symbolem celosvětových klimatických změn je pro nás oteplování a stavba tak má evokovat blok ledové kry, která se odtrhla od ledového kontinentu a pluje do teplých moří odsouzena tak k zániku. Před transparentní opláštění bude předsazena lehká ocelová předkonstrukce, která nese dřevěné lamely, coby stínící prvky této předstěny. Lamely jsou osazeny v různém směru a v různých frekvencích. Prolamované plochy předsazeného opláštění symbolizují nepravidelné plochy stěn ledového krystalu.

Navrhovaný pavilon se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Do objektu se vstupuje v úrovni přízemí, ze severní strany. Na vstup navazuje recepce a auditorium pro přibližne 180 posluchačů. Dispoziční schéma jasně rozděluje půdorys na jednotlivé funkční zóny, které se opakují ve všech podlažích. V severní části je umístěno schodiště s výtahovou šachtou, v severovýchodním rohu půdorysu je vždy umístěn blok hygienického zázemí. Zbylá půdorysná plocha je věnována pracovním i společenským prostorům jednotlivých provozů instituce.