2013

dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci

adresa

tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

klient

Olomoucký kraj

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Martin Karlík, Robert Randys, Milena Koblihová

projekt

01/2011 - 10/2011

realizace

02/2012 - 07/2013

fotografie

Ester Havlová, Lukáš Pelech

ocenění

stavba obdržela Čestné uznání v kategorii novostavba v rámci GRAND PRIX Obce architektů 2013, stavba obdržela Čestné uznání  v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úprav veřejných prostor v rámci soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje

V roce 2010 rozhodla Rada Olomouckého kraje o nutnosti nahradit desítky let používaný „dočasný“ objekt na dvoře školy novou budovou. Zadáním soutěže o návrh bylo zajistit nejen chybějící kapacitu výukových prostor, ale také vybudovat novou, větší, tělocvičnu a jídelnu s výdejnou obědů. Z tohoto zadání návrh stavby vycházel.

Dostavba uličním průčelím navazuje na historickou budovu. Svým půdorysem lemuje obvod školního dvora a současně dává jeho vnitřnímu prostoru nové využití. Doposud byl na ploše dvora umístěn provizorní pavilon a asfaltové hřiště, které z důvodu hluku při provozování sportovních aktivit nebylo příliš využíváno. Hřiště s vhodnějším povrchem bylo přemístěno na střechu nové tělocvičny a dvůr se tak stal zelenou relaxační zónou. Hmota výukové části reaguje na kompozici původní stavby. Výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy historické budovy. Novostavba zohledňuje také nově zrealizovanou přístavbu sousední pedagogické fakulty.  Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je šikmo ustupující plocha proskleného parteru, která prosvětluje vstupní halu a schodišťový prostor ve všech podlažích. Prosklená plocha uliční fasády spojuje navzájem klíčové prostory vstupní části a zdůrazňuje nový hlavní vstup do budovy. Z prostoru vstupní haly je také umožněn vstup do všech pater původní budovy.

Pro stavbu je příznačné řešení fasád formou pohledových železobetonových moniérek zavěšených na nosnou konstrukci přes tepelnou izolaci. Pohledový beton se uplatňuje ve velké míře i v interiéru. Místnosti ve dvorním křídle jsou orientované na jih a od přímého slunečního záření je chrání hliníkové stínící lamely na ocelové předstěně. Odlišná od ostatních hmot je hmota tělocvičny ve dvorním traktu, jejíž fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v bílém barevném odstínu.

Nechtěli jsme vytvořit dostavbu, která by byla pouze provozním přívěškem původního domu, ale chtěli jsme, aby nová a stará část tvořily dohromady jeden provozně funkční, ale také architektonický, celek. Chtěli jsme, aby dostavba byla symbolem nové etapy ve vývoji gymnázia, aby současní i budoucí studenti, učitelé, ale také absolventi byli hrdi na to, že vystudovali právě tuto školu, aby zážitky ze získaného, nebo získávaného vzdělání byly umocněny vjemy z kvalitní architektury. Současně chceme, aby moderní architektura byla symbolem moderního ducha školy, symbolem kvality vzdělání, kterého zde studenti mohou dosáhnout.