dostavba ZŠ Hálkova v Olomouci

Novostavby, Projekty

Návrh přístavby k základní škole řeší zejména novou kapacitu jídelny.

Adresa

Hálkova 335/4, 779 00 Olomouc

Klient

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Lucie Rohelová, Robert Randys, Milena Koblihová, Martin Karlík, Daria Johanesová

Projekt

06/2013 - 01/2014 po dokumentaci pro provedení stavby

Realizace

vydáno stavební povolení, realizace byla investorem zrušena

Řešení zástavby na parcele č.185 bude tedy sestávat ze  dvou částí, které budou dohromady tvořit jeden celek. Směrem do Žižkova náměstí se nachází původní budova, která bude rehabilitována a upravena v souvislosti s plánovaným staronovým využitím. Ve dvorním traktu, po odstranění zbytků provozních budov bude postaven nový bytový dům se samostatným vstupem z ulice Knihařské.

Další projekt

Nový pavilon pro akademii věd je navržen jako betonová kostka s vyseknutým parterem.