2022

dům na přehradě

adresa

přehrada Baška

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Marie Mikulová, Robert Randys

projekt

07/2022 architektonická studie

portfolio

architektonická studie stavby je k nahlédnutí zde

Řešená parcela se nachází se na břehu přehrady Baška, která parcelu lemuje na severo-východní straně. Návrh v sobě propojuje požadavky investora na funkční využití domu a genius loci místa. Členitý půdorys pozemku se svažitým terénním profilem a zejména sousedství vodní plochy přehrady – to jsou skutečnosti, které zásadně ovlivňují samotný koncept. Mezi silniční komunikaci a vodní plochu jsme se snažili umístit na trojúhelníkovém pozemku dům pro bydlení s vnitřním klidovým prostorem. Dům, který bude propojen s vodou a který bude při pohledu z hladiny přehrady vystupovat přímo z vody.

Hlavní vstup je navržen s přímou vazbou na komunikaci a chodník lemující pozemek na jižní straně. Před samotným vstupem jsme navrhli klidový záliv, který je součástí veřejného prostoru a navazuje na chodník. Přízemí je rozdělené do dvou obytných částí – společné a soukromé. Tyto prostory lemují otevřené atrium. Prosklený hlavní obytný prostor, umožňuje vizuální propojení atria s vodní plochou. Voda je v tomto objektu velmi důležitým prvkem. První, co bude možné vidět po otevření hlavních vstupních dveří do domu, bude hladina přehrady. Ze vstupní haly je pak možné se dostat pomocí schodiště do horního podlaží, kde je navržena pracovna a střešní terasa, anebo také do nižšího podlaží v úrovni vodní hladiny, kde se nachází pokoj pro hosty, bude zde technické zázemí domu a také prostory pro relaxaci.