2022

bytové domy Neředín Garden

adresa

ulice Okružní, Olomouc

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Adam Bednařík, Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská, Michal Vítek

Denisa Strmisková – návrh řešení interiéru

Jan Košátko – návrh grafiky informačního systému

Jakub Finger, atelier Partero – návrh sadových úprav pro stavbu a řešení parku

projekt

01/2021 - 03/2022 do stupně pro provedení stavby

realizace

pro stavbu bylo vydáno stavební povolení, realizace je v přípravě

portfolio

architektonická studie stavby je k nahlédnutí zde

Pozemek určený k výstavbě se nachází na rozhraní struktur zástavby sídlištního typu a individuální zástavby rodinných domů. Na východní straně lemuje pozemek ulice Okružní, se západním okrajem pozemku pak sousedí plocha veřejné rekreace, na niž navazuje převážně řadová zástavba rodinných domů. Uvažovaná zástavba posílí městský charakter ulice a přispěje k jejímu “zabydlení”.

Stavba bytového domu svou delší stranou kopíruje ulici Okružní a je rozdělena dva nadzemní bloky, které jsou výškově osazeny ve dvou úrovních tak, aby reagovaly na spád terénu podél ulice. V suterénu jsou obě části propojené podzemním parkovištěm. Plocha piazzetty mezi domy vytváří veřejný obytný prostor a je nástupní plochou jak do obou objektů, tak i do prostoru navazující veřejné zeleně. Stejně tak tvoří předprostor komerčních jednotek umístěných v parteru bytových domů. Stávající louka lemující západní stranu staveb bude v rámci výstavby upravena na klidový park, ke kterému je pak orientována většina bytů. Ty v přízemí jsou navíc doplněny o předzahrádky, ze kterých je park také přístupný.

Oba obytné bloky zahrnují tři nadzemní podlaží, na kterých budou ve formě nástavby osazeny “rodinné” domy završené sedlovou (motýlovou) střechou. Toto propojení symbolizuje průsečík bytové blokové zástavby na východní straně a zástavby rodinných domů na západě. Fasády jsou protkány francouzskými okny. Na východní straně k ulici jsou okna lokálně doplněna balkóny a kovovou nosnou konstrukcí s nerezovými sítěmi, po níž se bude vinout popínavá zeleň. Balkony mají směrem k vozovce výplň z dřevěných lamel pro zajištění lepší ochrany vnitřních prostor domu proti hluku a prachu z ulice. Západní fasádu orientovanou k parku lemují horizontální balkony, které jsou v kontextu tvarosloví střešních nástaveb půdorysně prolamované. Výrazná horizontalita konstrukcí balkonů je rozčleněna vertikálními dřevěnými lamelami, které mimo jiné vytvářejí intimní prostory na plochách balkonů.