2021

Jednota Olomouc

adresa

tř. Svobody 956/31, 77900 Olomouc

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Adam Bednařík, Martin Karlík, Tomáš Linhart, Robert Randys, Hana Velčovská, Michal Vítek

projekt

12/2021 dokumentace pro stavební povolení

portfolio

kompletní studie je k nahlédnutí zde

Objekt byl vystavěn v letech 1970-1972 dle návrhu arch. Polesného jako správní centrum státního podniku Jednota. Budova byla navržena ve funkcionalistickém duchu. Původně administrativní objekt postupně ztratil svoji atraktivitu a jeho využití zamýšlí majitel změnit na funkci bytovou. V přízemí objektu budou zachovány komerční prodejny, v úrovni druhého podlaží je navrženo ubytování pro vysokoškolské studenty, v dalších podlažích nájemní bydlení a v posledním podlaží restaurace s terasou na střeše.

V přístupu k objektu jsme si prošli cestou od razantní přestavby objektu, přes citlivou rekonstrukci původního záměru až k nynější podobě studie. Zásadním momentem pro zvolení aktuálního přístupu byl fakt, že se kompletně změní hlavní funkce objektu z administrativní na bytovou. Chtěli jsme, aby se změny využití domu projevily také na jeho vnějším vzhledu. Rozmanitost bydlení, život obyvatel uvnitř stavby, nová energie, která zde převládne, to vše musí být patrné i navenek. Otevření budovy do veřejného prostoru, její propojení s exteriérem pozitivně ovlivní také její bezprostřední okolí.

Protože odstraňujeme administrativní funkci, odstraňujeme i prosklený fasádní plášť, který ji symbolizuje, a nahrazujeme ho pláštěm plným, který prolamujeme nepravidelnou matricí různě velkých okenních otvorů. Plným pláštěm a okny se chceme přiblížit struktuře městského centra, různými velikostmi oken a balkonů dodat fasádě soudobý detail, kterým chceme měřítko budovy přiblížit k okolní zástavbě. Fasáda z režného zdiva je typickým prvkem olomouckého barokního fortifikačního systému, jehož hlavní hradba probíhala právě v místě dnešní třídy Svobody a jehož odkaz je na mnoha objektech podél této městské třídy stále silně patrný.

Rekonstrukcí objektu „Jednoty“ na olomoucké třídě Svobody bychom chtěli pomoci i k proměně atmosféry okolí domu, která dnes působí rozporuplným dojmem s množstvím negativních jevů, jež se snažíme úpravou parteru i navazujícího veřejného prostoru eliminovat.