2016

kino ve Šternberku

adresa

Náměstí Svobody 1503/7, Šternberk

klient

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Ranyds, Lucie Rohelová

projekt

studie 10/2016

Cílem této studie je vdechnout původnímu kinu nový život. Obnova kina spočívá v několika rovinách. Základní z nich je aktualizace technických parametrů objektu. To znamená úpravu promítacího sálu ve jménu většího komfortu diváka, ve jménu špičkové kvality obrazu a zvuku.  Dalším aspektem je doplnit zmíněné “funkční” prostory o neméně kvalitní společenskou část, což vedlo k přerozdělení vstupního prostoru v parteru na foyer a na prostor kavárny, přičemž obě tyto části se navzájem prolínají a doplňují. S tím souvisí také soudobé, prostorné hygienické zázemí.

Studie řeší také nové využití horních podlaží, kde kromě provozních prostor (promítací kabina,   zázemí personálu, archiv…) je navržena komorní scéna kinokavárny “V patře”, kde je navržena na čelní stěně místnosti méně rozměrná projekční plocha pro klubové projekce s menší kapacitou diváků. Tento prostor může fungovat  také jako samostatná kavárna, doplňující provozovnu v přízemí.

Kombinace hlavního sálu, foyeru, obou kavárenských částí, možnost otevření parteru do ulice, možnost letního promítání na plochu uliční fasády to vše dělá z původního monofunkčního kina multifunkční kulturně společenský objekt zaměřený na kinematografii.

Samotné architektonické řešení vychází z původní hmoty stavby, kterou koriguje ve snaze zklidnit průčelí domů orientovaná do náměstí Svobody. Upravený sklon střechy navazuje na sousední budovu hasičské zbrojnice. Střecha kina má sklon shodný se střechou souseda a rovněž její hřeben navazuje na hřeben zbrojnice. Budova kina na straně opačného souseda je akcentována novou hmotou ve tvaru krychle vloženou do objemu střechy. Tato krychle plní hned několik funkcí. Akcentuje uliční fasádu kina, vertikalizuje její výrazně horizontální hmotu, která společně se sedlovou střechou dnes dává kinu podobu nevýrazného řadového městského domu. Krychle nám pomáhá odstínit kino od bytového objektu, umožňuje vnitřní propojení obou společenských částí kina přímo v prostoru foyeru, a také nabízí svou svislou plochu fasády jako promítací plochu pro letní projekce s hledištěm na protějším náměstíčku.

Tento „magic box“ by byl také akcentním pohledovým prvkem fasády, neboť jeho plocha bude mít  výraznější texturu i odlišné barevné provedení. Oproti tomu zbývající plochy uliční fasád, včetně střechy budou neutrální barvy, např. v provedení pohledových sklobetonových desek. V rámci studie se zabýváme dvěma variantami hmotového řešení objektu.