koleje Kašparova

Novostavby, Projekty

Studie řeší koncept moderních nájemních apartmánů pro studenty s vlastním parkováním a zahradou.

Adresa

ul. Kašparova, Olomouc

Klient

soukromá osoba

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská

Projekt

studie 12/2019

Pozemek určený pro výstavbu se nachází v Olomouci, v městské části Hejčín. Řešené území sousedí s plochami různého funkčního využití. Potkává se zde funkce bydlení, školství a administrativy. Podle územního plánu je předmětná lokalita plochou veřejného vybavení se zpřesňující podmínkou využití pro školství. Zadáním tedy pro nás bylo vytvoření kolejí v moderním duchu.

Další projekt

Urbanisticko-architektonická studie pro novou krajsou nemocnici se snaží o kompaktní provedení areálu, ale také o jeho doplnění dalšími službami pro veřejnost.