2019

koleje Kašparova

adresa

ul. Kašparova, Olomouc

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská

projekt

studie 12/2019

Pozemek určený pro výstavbu se nachází v Olomouci, v městské části Hejčín. Řešené území sousedí s plochami různého funkčního využití. Potkává se zde funkce bydlení, školství a administrativy. Podle územního plánu je předmětná lokalita plochou veřejného vybavení se zpřesňující podmínkou využití pro školství. Zadáním tedy pro nás bylo vytvoření kolejí v moderním duchu.

Základní myšlenkou návrhu je jednoduchost, přehlednost, čistota. Snahou konceptu je nabídnout mladým klientům atraktivní bydlení, jehož hlavními atributy bude sluneční světlo a zeleň. Základní stavební buňkou každého domu je obytná jednotka, jejíž součástí je hygienické zázemí a také vlastní kuchyňský kout. Tyto jednotky jsou přístupné ze středové chodby. Naše koncepce uvažuje s několika druhy obytných buněk. Charakteristickým rysem pro všechny je nadstandardní přísun denního světla a propojení vnitřního prostoru s okolní zelení. Tohoto je dosaženo díky velkoplošným francouzským oknům, jejichž parapet koresponduje s úrovní podlahy bytů. Významná část bytových sekcí má balkón nebo lodžii. Balkóny a lodžie jsou řešeny jako prostorové krabice s plnými stěnami, se šikmo seříznutými čely, které jsou zdánlivě nahodile rozmístěny po ploše fasád. Konstrukce balkónů jsou díky své dynamice a flexibilitě charakteristickými výrazovými prvky stavby. Dávají objektu atraktivní, ale zejména funkční, detail, který dodává stavbám potřebnou dynamiku. I ta společně s bohatým prosklením a umístěním v zeleni je činí atraktivní pro mladou klientelu, pro kterou je stavba určena.

Samotné domy jsou lemovány zelenými plochami, zejména v části odvrácené od ulice. Popínavá zeleň se pne po nerezových sítích, které uzavírají plochy venkovních schodišť. Zelené, zde uvažujeme téměř bezúdržbovou extenzivní zeleň, budou také vybrané plochy střech.