Krajská nemocnice Zlín

Novostavby, Projekty

Urbanisticko-architektonická studie pro novou krajsou nemocnici se snaží o kompaktní provedení areálu, ale také o jeho doplnění dalšími službami pro veřejnost.

Adresa

Zlín - Malenovice

Klient

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Adéla Tomečková, Milena Koblihová, Matěj Macoun, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová – urbanisticko architektonické řešení

smart healthcare solutions, s.r.o. – zdravotnická koncepce

Projekt

urbanististicko-architektonická studie 09/2018-03/2019

Otištěno

pdf dokument s genezí urbanistického konceptu si můžete prohlédnout zde
pdf dokument s celkovou koncepční situací je k nahlédnutí zde

Cílem této práce je, kromě modelu nové nemocnice, návrh nové městské čtvrti. Návrh zástavby, dosud nezastavěného území tak, aby výsledkem bylo řešení, které bude navzájem propojovat existující nebo plánované funkční celky. Snažili jsme se navrhnout optimální dopravní řešení lokality se zohledněním stávajícího využití souvisejících ploch, se zohledněním plánované výstavby, vycházeje přitom z reálných možností dopravního napojení na existující dopravní síť.

Další projekt

Stará vila, která si prošla řadou necitlivých zásahů, se obnovuje v původním duchu. Nově doplněna o současnou přístavbu.