2018

Národní sportovní centrum Prostějov

adresa

Za Velodromem 7, 796 01 Prostějov

klient

Prostějov olympijský z.s., Za Velodromem 4187/49a, 796 01 Prostějov

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Lucie Lindovská, Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

10/2015-06/2016

realizace

11/2016-09/2018

fotografie

Lukáš Pelech

ocenění

Stavba roku 2018 Olomouckého kraje v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Řešený objekt se nachází na severozápadním okraji města Prostějov v místě, kde se dlouho rozkládal nepoužívaný a uzavřený areál koupaliště. Součástí stavby bylo i nové řešení okolních komunikací a vytvoření rozptylové plochy pro pěší veřejnost. Zadáním projektu bylo vytvoření prostoru pro sportovní aktivity jako volejbal a basketbal pro mládež, které by bylo možno využít i pro mezinárodní juniorské turnaje. Sportovní plocha je tedy řešena tak, že obsahuje jak jedno podélné hlavní hřiště pro zápasy, tak i dvě cvičná hřiště orientovaná příčně, a to vždy pro oba sporty. Turnaje  je možné sledovat z tribuny s kapacitou přes 300diváků.

Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, která je na jižní a západní straně vybrána. Obě tyto fasády tak ustupují zpět oproti hraně střechy a ta tak vytváří jakýsi sešikmený „kšilt“, který kryje obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou pro návštěvníky pohledově nejvíce exponované a jsou tedy tvořeny lesklou, stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Jako kontrast ke zmíněným ušlechtilým, lesklým plochám jsou fasády hlavního objemu kvádru na severní a západní straně provedeny z trapézových plechů s povrchovou úpravou v černém, matném provedení. Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené. Za tímto prosklením se nacházejí hlavní prostory pro veřejnost i administrativu haly. Samotná hrací plocha a tribuny jsou umístěny již mimo prosklenou fasádu a jsou osvětlovány přes vnitřní prosklení v pracovnách a také pomocí střešních světlíků.

V prostorné vstupní hale je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna. Na vstupní prostor navazují také toalety pro veřejnost, zázemí pro zaměstnance objektu a vstup do zóny pro sportovce, která obsahuje šatny, sprchy a toalety. Součástí je také šatna pro rozhodčí a místnost maséra sportovců. Všechny tyto prostory jsou umístěny pod tribunou diváků. Vstup do druhého podlaží je navržen ze vstupního foyeru pomocí schodiště a výtahu. Tudy se návštěvníci dostanou na tribunu a do privátní zóny, která obsahuje kanceláře vedení haly a místnost pro tiskové konference nebo menší  skupinová cvičení. V této části jsou také zahrnuty prostory pro VIP hosty s vlastním barem, toaletami a tribunou umístěnou na jižní straně hřiště. Na protější straně sportovní haly se pak nachází prostor pro pracovny trenérů.