2015

novostavba rodinného domu na ulici Václava III.

adresa

Václava III. 252/22, 779 00 Olomouc-Lazce

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

studie 05/2015

Řešená stavba tvoří polovinu dvojdomu ve vilové městské části nedaleko Klášterního Hradiska, v sousedství toku řeky Moravy. Díky blízkosti řeky je celá lokalita záplavovou oblastí, což je důvodem proč by přízemí nemělo být využito k bydlení. Vzhledem k popsaným skutečnostem navrhujeme rehabilitaci objektu cestou jeho rozebrání a následného složení ve stejném objemu, avšak v soudobém duchu. Nová stavba bude navazovat na sousední stávající dům nejen hřebenem střechy, zdůrazněna bude také linie okapní římsy, zachován bude základní objem domu.

Přízemí budovy nebude, s ohledem na záplavovou lokalitu, obytným podlažím a je zde tedy navržena pouze vstupní hala, jejíž součástí je schodiště vedoucí do vyšších podlaží. Za schodištěm je malá provozní místnost umožňující přímý vstup do zahrady domu. Původní půdorys domu je v přízemí doplněn o novou hmotu přízemního rizalitu, který je proveden jako železobetonová monolitická krabice sloužící jako garáž. Tato konstrukce v přední i zadní části předstupuje před půdorys hlavní budovy a jeho boční strana je stěnou plotu oddělující stavbu od sousedního domu. Nová hmota umožňuje průhled napříč celým domem směrem do zahrady. V přední i zadní části bude zavřena výklopnou skleněnou stěnou s hliníkovou nosnou konstrukcí. Na pravé straně (při pohledu z ulice) bude v rozšířené časti umístěn skladovací a technický prostor domu.

Druhé nadzemní podlaží bude společenským patrem domu. Nachází se zde hlavní obytný prostor, který je dispozičně rozdělen na kuchyňskou, jídelní a obytnou část. Součástí podlaží je rovněž hygienické zázemí. Obytný prostor situovaný v této etáži lze rozšířit o plochu střechy navazujícího rizalitu, která slouží jako venkovní terasa. Nejvyšší podlaží (podkroví) je čistě privátní zónou. Jsou zde navrženy tři pokoje, koupelna a toaleta. Tyto místnosti jsou prosvětleny pomocí strukturálních střešních oken osazených v rovině střechy. Místnost v severovýchodní sekci půdorysu je prosvětlena přes střešní arkýř, který umožňuje rozšířit plochu s podchodnou výškou v rámci místnosti pod valbou.

Navržená stavba doplňuje původní dům v objemu shodném s předchozí stavbou, avšak v soudobém architektonickém provedení, za použití špičkových, ušlechtilých a rovněž současných materiálů. . Rizalit parteru bude ponechám v pohledovém betonu. Zbývající plochy fasád, včetně střechy budou po zateplení opláštěny ušlechtilým plechem WM ZINK s vertikálními spoji v podobě falcovaných stojatých drážek. Výplně fasádních otvorů budou provedeny jako strukturální s hliníkovou nosnou konstrukcí. Prosklené plochy hlavního obytného patra budou zastíněny pomocí venkovních horizontálních hliníkových žaluzií.