2006

pasivní dům ve svažité zahradě

adresa

Pod Křivým, 753 01 Hranice

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys

realizace

2006

fotografie

Lukáš Pelech

otištěno

příloha deníku Mladá Fronta v červenci 2015

Novostavba rodinného dvoupodlažního domu v náročném svažitém terénu, kde jediný přístup na pozemek je z horní strany od příjezdové komunikace.

Vnitřní uspořádání domu není zcela obvyklé, neboť vstupní část je v horním podlaží a hlavní obytný prostor se nachází v podlaží nižším.

Architektonicko-urbanistické řešení stavby je podřízeno charakteru místa a terénní konfiguraci.