PET-CT v areálu FNOL

Novostavby, Realizace

Betonová stavba pracoviště Kliniky nukleární medicíny je částečně zapuštěná pod terénem.

Adresa

Fakultní nemocnice Olomouc, parc.č.149/1

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Veronika Eliášová, Daria Johanesová

Projekt

08/2009 - 03/2010

Realizace

03/2010 - 09/2010

Fotografie

Ester Havlová

Ocenění

čestné uznání v kategorii Stavba roku Olomouckého kraje 2011

Otištěno

časopis ARCHITEKT 06/2010
časopis DOLCE VITA 01/2011
portál archiweb.cz

Nové pracoviště PET CT je situováno do svažitého pozemku před stávající klinikou nukleární medicíny. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, ze tří stran skrytý pod terénem. Stavba má obdélníkový půdorys, hlavní vstupní průčelí je orientováno směrem jihovýchodním. Před líc fasády předstupuje „železobetonový límec“ na hloubku 1500 mm, boční a vrchní část „límce“ je zkosená.

Další projekt

Nejstarší budova olomoucké nemocnice vyžaduje obnovu pro soudobé využití.