2010

PET-CT v areálu FNOL

adresa

Fakultní nemocnice Olomouc, parc.č.149/1

klient

Fakultní nemocnice Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Veronika Eliášová, Daria Johanesová

projekt

08/2009 - 03/2010

realizace

03/2010 - 09/2010

fotografie

Ester Havlová

ocenění

čestné uznání v kategorii Stavba roku Olomouckého kraje 2011

otištěno

časopis ARCHITEKT 06/2010
časopis DOLCE VITA 01/2011
portál archiweb.cz

Nové pracoviště PET CT je situováno do svažitého pozemku před stávající klinikou nukleární medicíny. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, ze tří stran skrytý pod terénem. Stavba má obdélníkový půdorys, hlavní vstupní průčelí je orientováno směrem jihovýchodním. Před líc fasády předstupuje „železobetonový límec“ na hloubku 1500 mm, boční a vrchní část „límce“ je zkosená. Fasáda objektu bude provedena z pohledového betonu (obvodová ochranná slupka). Vložený blok vyšetřoven má fasádu v černém odstínu s grafickým motivem vln (symbol elektromagnetického vlnění, které je základem zde aplikované metody vyšetření)

Dům má pouze jedno velké pásové okno navržené v průčelní stěně. Toto prosvětluje navazující pracovny personálu. Do ostatních místností je přivedeno denní světlo shora, pomocí světlovodů.