2016

plovoucí bar u náplavky

adresa

Komenského 31, Olomouc

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys

projekt

studie 09/2016

Na základě zadání investora, který stojí o vybudování zahrádky na křížení ulic Komenského a Na Letné, jsme navrhli její odsunutí blíže k vodní hladině a nakonec až na ni, a to vedeni snahou v maximální možné míře odclonit rušnou křižovatku. Umístění baru na hladinu řeky Moravy souvisí také s plánem na rozšíření koryta řeky v rámci protipovodňových opatření. Tyto úpravy vytváří nový prostor pro pěší a cyklisty v úrovni vodní hladiny. Opěrná stěna koryta by v tomto místě plynule přecházela v zelený svah. Přechod by tvořil jak schodiště pro přístup k baru, tak i odpočinkové terasy. Zároveň by přechod tvořil plynulou rampu pro snadné překonání výškového rozdílu i pro cyklisty. Bar by mohl sloužit také pro hosty, kteří se k němu budou moci dostat po hladině řeky. Kolem baru je také navržena ohrazená zóna umožňující hostům koupání v letních měsících.