2013

přístavba laboratoří a počítačového centra CzechGlobe

adresa

Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Poříčí 3b, Brno

klient

Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Na Sádkách 7, České Budějovice

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Bořivoj Kovář, Robert Randys, Milena Koblihová, Martin Borák

projekt

05/2009 - 01/2012

realizace

05/2012 - 06/2013

fotografie

Ester Havlová, Aleš Ležatka

ocenění

stavba obdržela titul Stavba roku Jihomoravského kraje v kategorii novostavba v roce 2014 a byla nominována na Českou cenu za architekturu v roce 2016

Nový pavilon svým hmotovým řešením i použitými materiály navazuje na stávající zástavbu. Budova má tvar kvádru, z něhož vystupuje směrem jižním prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ a zmíněné nároží levituje ve výšce 3,5m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu je ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem a nesmí na něm nic stát. Pohledový beton zdůrazňuje ryze vědecký, strohý, praktický, odolný, trvalý charakter domu a je dominantním materiálem nejen na plášti budovy, ale také v interiéru. Technický charakter budovy podtrhují také instalační rozvody, které jsou ve velké míře vedeny po povrchu konstrukcí stěn a stropů.

Jednoduchá je rovněž vnitřní dispozice objektu. Ve středu půdorysu všech podlaží je navržena společná hala s posezením a s kuchyňským blokem. Po obvodu se nacházejí jednotlivé laboratoře. V jižní části půdorysu je situováno schodiště s výtahovou šachtou v jeho zrcadle. Na protější straně půdorysu jsou toalety. Dvě středová podlaží jsou zcela obsazena laboratořemi. V nejvyšším patře je zasedací místnost, fytotronová laboratoř a strojovna vzduchotechniky. Půdorysu přízemí dominuje vstupní hala s místem pro návštěvy. Na halu navazuje schodiště s výtahovou šachtou, toalety. Z haly je navržen přímý vstup do skleníku u jižní fasády. Z haly je přístupné také podzemní podlaží, kde jsou technické prostory, laboratoř a temná komora vysoká 7metrů.

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický stěnový systém. Obvodové stěny jsou sendvičové s vloženou tepelnou izolací. Vnější i vnitřní nosné konstrukce mají tloušťku 200mm. Je to proto, že díky nepodepřenému rohu musí nosný systém stavby fungovat jako tuhá, kompaktní železobetonová krabice.