přístavba laboratoří a počítačového centra CzechGlobe

Novostavby, Realizace

Nový pavilon pro akademii věd je navržen jako betonová kostka s vyseknutým parterem.

Adresa

Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Poříčí 3b, Brno

Klient

Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Na Sádkách 7, České Budějovice

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Bořivoj Kovář, Robert Randys, Milena Koblihová, Martin Borák

Projekt

05/2009 - 01/2012

Realizace

05/2012 - 06/2013

Fotografie

Ester Havlová, Aleš Ležatka

Ocenění

stavba obdržela titul Stavba roku Jihomoravského kraje v kategorii novostavba v roce 2014 a byla nominována na Českou cenu za architekturu v roce 2016

Nový pavilon svým hmotovým řešením i použitými materiály navazuje na stávající zástavbu. Budova má tvar kvádru, z něhož vystupuje směrem jižním prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ a zmíněné nároží levituje ve výšce 3,5m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu je ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem a nesmí na něm nic stát.

Další projekt

Dynamická stavba v sobě skrývá laboratoře pro biologicko-medicínský výzkum.