2021

rekonstrukce Black Stuff Olomouc

adresa

1.máje 19 a 20

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Hana Velčovská, Michal Vítek

projekt

architektonická studie 09/2021

Řešené objekty se nachází v historickém centru města Olomouce, v blízkosti Katedrály sv. Václava. Objekt č.19 je kulturní památkou. Jedná se o barokní městský řadový dům, upravovaný v průběhu 19.století. Objekt č.21 je rovněž řadový dům s renesančním jádrem a klasicistními úpravami, ale není kulturní památkou. Součástí obou objektů je zástavba vnitřního dvora, původně sloužící pro provoz udíren, která je v současnosti nevyužívaná a nachází se ve špatné statické kondici.

Návrh rozšiřuje stávající přístavbu irského baru až k hranicím sousední parcely. Rozšíření prostor ruší nevyužitý pruh dvora, který má dnes podobu zarostlého „rujniště“, umožňuje vznik hygienického zázemí dle normových požadavků a zároveň je možné zmenšit objem přístavby zkrátit natolik, aby vznikla smysluplně využitelná plocha dvora.

Torza zadních dvorních objektů budou očištěna, zpevněna a zachována. Architektonické řešení spočívá v zachování rustikálního vzhledu fasády s očištěním a zafixováním současných vrstev  a s doplněním o novodobé výplně otvorů a nové střechy, respektující původní tvar a sklon. Objekty budou využity pro konání školících akcí s návazností na plochu dvora a s přímým propojením na irský bar pomocí venkovního zapuštěného schodiště.