2018

rekonstrukce domu na ulici 28.října v Olomouci

adresa

28.října 7, 779 00 Olomouc

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Martin Karlík, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

projekt

01/2017 - 12/2018 do stupně dokumentace pro provedení stavby

realizace

vydané stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele

Dům orientovaný do ulice 28. října je kulturní památkou s minimem zásahů po poslední přestavbě, která proběhla na počátku 20. Století a tato homogenita dává domu jedinečnou atmosféru, jedinečného ducha.

Naším cílem je tuto atmosféru a tohoto ducha zachovat a přitom vrátit do dnes prázdného a nevyužívaného domu jeho obyvatele. Jsme vedeni snahou co nejvíce věcí a ve své původní podobě, toho, čeho se nemusíme dotýkat, to ponechat ve svém původním a současném stavu.

Ve dvorní části se nacházejí tři objekty. Chceme vytvořit dvorní trakt, který bude žít, který bude mít svůj osobitý charakter, kde na pozadí kvalitní architektury domů budou moci pobývat lidé, kteří budou v objektu bydlet, ale i ti, kteří jen procházejí kolem.

Po dokončení bouracích pracích novodobých prvků budou do těchto objektů vestavěny bytové jednotky a komerční prostory v parteru. Dvorní trakt by tak měl být veřejně přístupným prostorem. Aktuálně uvažovaným využitím komerčních prostor je restaruace či kavárna, dvůr by tak mohl sloužit i pro příjemné posezení ve formě restaurační zahrádky. Nyní mrtvým a nevyužitým prostorům by tak byl vdechnut nový život.