2012

rekonstrukce obchodního domu PRIOR v Olomouci

adresa

ulice 8. května, Olomouc

klient

soukromý subjekt

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys, Lucie Rohelová, Daria Johanesová

projekt

06/2011 - 03/2012

realizace

03/2012 - 11/2012

ocenění

stavba obdržela čestné uznání v kategorii Obnova a rekonstrukce v rámci soutěže Stavba roku 2012 Olomouckého kraje

Projekt řešil kontroverzní rekonstrukci olomouckého PRIORu v sousedství halového gotického chrámu Sv.Mořice. Výsledkem je obchodní centrum s názvem Galerie Moritz, které svým novým dispozičním řešením a aktuálním technickým pojetím odpovídá modernímu trendu v oblasti komerčních budov.

Hlavním tématem práce bylo pro nás pokusit se o navrácení klidu a důstojnosti do předprostoru kostela. Do této části bylo před rekonstrukcí soustředěno zásobování, skladování odpadků, parkování. Nově je zásobování skryto v nové „nálevce“ navazující na hmotu domu a prostor u kostela je doplněn o osvětlení, lavičky a zeleň. Do prostoru náměstí u kostela je tak nově umístěna i zahrádka kavárny, která ho doplňuje o další možnost příjemného posezení.

Doprovodným tématem, týkajícím se samotného domu byla snaha o odhmotnění stavby, o potlačení mohutné hmoty na úkor historické okolní zástavby. Řešením fasády jsme chtěli navázat na původní podobu obchodního domu ASO (viz přiložená historická fotografie), kdy výrazně prosklená fasáda v úrovni všech pater v sobě zrcadlí průčelí protějších domů.