rekonstrukce OD PRIOR v Otrokovicích

Projekty, Rekonstrukce

Rekonstrukce Prioru, který byl vystavěn dle návrhu architekta Vladimíra Karfíka v baťovském stylu, na ubytovací zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

Adresa

Tylova 725, Otrokovice

Klient

MAT Corporation, a.s.

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Daria Johanesová, Milena Koblihová, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

Projekt

01/2017 - 03/2018

Realizace

vydáno stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele

Předložená architektonická studie řeší bydlení pro klienty s Alzheimerovou chorobou ve stávajících dvou horních patrech objektu, která nejsou v současnosti využitá. Tato kapacita je malou nástavbou čtvrtého podlaží, které obsahuje společenskou místnost se zázemím a kanceláře vedení objektu.

Hmota původního objektu bude očištěna od novodobých přístavků. Původní fasáda bude zachována dle původního návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Do fasády se propisují stropy a sloupy nosné železobetonové konstrukce, která na fasádě vytváří rámy následně vyzděné lícovým zdivem. Tyto prvky budou očištěny, vyspraveny a dojde k obnovení spárování zdiva. Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v chráněné památkové zóně, bude zateplení objektu řešeno ze strany interiéru. Novodobá hliníková okna budou nahrazena výplněmi s navrácením členění dle původního projektu.

Další projekt

Rekonstrukce Prioru na ubytovací zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou, jehož součástí je i venkovní zahrada.