2017

rekonstrukce OD PRIOR v Otrokovicích

adresa

Tylova 725, Otrokovice

klient

MAT Corporation, a.s.

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Milena Koblihová, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

projekt

01/2017 - 03/2018

realizace

vydáno stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele

Předložená architektonická studie řeší bydlení pro klienty s Alzheimerovou chorobou ve stávajících dvou horních patrech objektu, která nejsou v současnosti využitá. Tato kapacita je malou nástavbou čtvrtého podlaží, které obsahuje společenskou místnost se zázemím a kanceláře vedení objektu.

Hmota původního objektu bude očištěna od novodobých přístavků. Původní fasáda bude zachována dle původního návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Do fasády se propisují stropy a sloupy nosné železobetonové konstrukce, která na fasádě vytváří rámy následně vyzděné lícovým zdivem. Tyto prvky budou očištěny, vyspraveny a dojde k obnovení spárování zdiva. Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v chráněné památkové zóně, bude zateplení objektu řešeno ze strany interiéru. Novodobá hliníková okna budou nahrazena výplněmi s navrácením členění dle původního projektu.

V přízemí je celá fasáda na severní a východní straně přístupná veřejnosti a je navržena jako prosklená se vsazenými vstupními dveřmi do jednotlivých provozoven přímo z prostoru ulice Tylovy. Fasáda současně tvoří výlohu jednotlivých provozoven v parteru objektu. V nově zrekonstruovaných prostorách parteru zůstane zachováno komerční využití. Ve studii je uvažováno s prodejnou potravin na jedné straně křídla, a možností umístění více menších provozoven ve východním křídle objektu.

Nástavba čtvrtého podlaží je řešena jako jednoduchý kvádr obložený vodorovnými hliníkovými lamelami. Za nimi se skrývá jak otevřený prostor pro osazení jednotek vzduchotechniky a chlazení, ale také prostory společenské a administrativní, jejich okna se nacházejí až za lamelovou předstěnou. Střecha kolem této nástavby je řešena jako zelená pochozí terasa s keři v květináčích určená jako relaxační plocha pro klienty pobytového zařízení. Vzhledem k tomu, že stávající objekt nemá téměř žádnou atiku, je po obvodu střechy uvažováno s osazením proskleného zábradlí po obvodu střechy ve vzdálenosti cca 1m od hrany střechy.