2017

rezidence Šťastné stáří

adresa

alternativní možnost umístění

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Adéla Tomečková

projekt

studie 11/2017

Koncept projektu je dle zadání investora založen na principu podpory šťastného a důstojného stáří v zařízení, které zajišťuje profesionální a přátelskou zdravotně – sociální péči s podporou rodiny, blízkých. Unikátnost projektu je založena na individualitě a komplexnosti poskytovaných služeb, které dominují v potřebách seniorů.

Prezentovaná studie není navržena na konkrétní místo, ale je univerzálním variabilním konceptem, který bude přizpůsoben vybranému území ve venkovských lokalitách. Díky svému členění na jednotlivé funkční celky mohou být tyto uspořádány se zohledněním lokálních požadavků. Rezidence „Šťastné stáří“ bude prioritně zaměřena na klienty, kteří mají osobní vztah a vazby k danému místu.

Jedná se o venkovský koncept, který svými parametry, měřítkem a použitými materiály reaguje na charakter vesnického prostředí. Urbanistická koncepce ztvárněná ve studii uvažuje s orientací hlavního vstupu směrem k hlavní přístupové komunikaci (k návsi). Venkovní prostor před hlavním vstupem je lemován třemi křídly resortu, díky čemuž zde vzniká klidová piazzetta, která tvoří zklidňující bariéru před samotným vstupem do budovy. Vzájemná kombinace jednotlivých křídel domu, jejich směrování a vzájemná propojení umožňují využití společných prostor jak pro obyvatele resortu, tak také pro obyvatele vesnice, ve které se stavba nachází. Například vstupní část není pouze recepcí resortu, je rovněž kavárnou, veřejně přístupnou, s možností venkovního posezení. Podobná situace je u relaxační části areálu.