2018

rodinný dům ve Slavoníně

adresa

ul. Hakenova, Slavonín

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Adéla Tomečková, Milena Koblihová, Robert Randys

projekt

studie 07/2018

realizace

aktuálně probíhá řízení pro stavební povolení

Hlavním úkolem architektonické studie bylo citlivé vyplnění proluky, vzniklé demolicí zchátralého objektu rodinného domu, a maximální zapojení nového objektu rodinného domu do charakteru okolní zástavby tak, aby splňoval všechna kritéria současného kvalitního bydlení. Při návrhu domu bylo potřeba především zohlednit velmi úzký, dlouhý stavební pozemek, šířky 5,9m, mezi stávajícími rodinnými domy a orientaci pozemku ke světovým stranám.

Architektonické řešení rodinného domu navazuje na charakter stávající řadové zástavby. Fasáda směrem do ulice Hakenova se podřizuje tradici měšťanských domů, které zde stojí, i když má moderní tvarosloví a výraz. Novostavba rodinného domu dodržuje uliční čáru, která je v tomto místě vůči jednomu sousednímu domu zapuštěná, reaguje na tvar okolních střech a respektuje výšky navazujících domů. Fasády budou opatřeny fasádním obkladem z keramických tvarovek v šedočerném odstínu.

Novostavba se skládá z hlavního třípodlažního objemu obytné části zastřešeného sedlovou střechou, který navazuje na zástavbu a uliční čáru na jihozápadní straně ulice. Hlavní průčelí je v místě hlavního vstupu a vjezdu do garáží ustoupeno a vytváří tak zastřešenou vstupní plochu do objektu. Přízemní domu zaujímá půdorys původní stavby. Díky skutečnosti, že horní podlaží mají menší hloubku, vznikla nad přesahem střechy přízemí terasa orientovaná do zahrady pro obytnou část druhého podlaží. Třetí podlaží (podkroví) má zkrácenou hloubku také směrem do ulice. Díky této skutečnosti zde vznikl venkovní privátní prostor orientovaný směrem do ulice. Velkým potenciálem navrženého řešení je intimní atmosféra dvorního vnitrobloku, kde vznikla příjemná soukromá zahrada sloužící obyvatelům rodinného domu k relaxaci a odpočinku.