transfúzní stanice a centrální tkáňová banka

Novostavby, Projekty

Tato nízko energeticky náročná stavba byla navržena v rámci soutěže o návrh pro Fakultní nemocnici v Olomouci. Část objektu se nachází pod veřejně přístupným parkem.

Adresa

ul. I.P.Pavlova, p.č.149/1, 201,1272, k.ú. Nová Ulice

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys, Lucie Rohelová

Projekt

studie 10/2014

Ocenění

náš návrh byl vybrán jako nejlepší z předložených studií v rámci soutěže o návrh vypsané FN Olomouc

Cílem našeho návrhu je, aby nový objekt transfúzní stanice umocnil ušlechtilou činnost, která se uvnitř budovy odehrává. Aby objekt svým architektonicko-urbanistickým a dispozičním řešením usnadnil práci zdravotnickému personálu, aby lidé, kteří sem přicházejí darovat krev, se zde cítili příjemně, aby se pohybovali v prostředí plném světla a zeleně. Aby poté, co darují krev, odcházeli nejen s pocitem, že jejich čin možná někomu zachrání život, ale také s pocitem, že strávili čas v příjemném prostředí, kam budou mít chuť se brzy zase vrátit.

Další projekt