úpravy hlavní budovy Franze Josepha

Novostavby, Projekty, Rekonstrukce

Nejstarší budova olomoucké nemocnice vyžaduje obnovu pro soudobé využití.

Adresa

areál Fakultní nemocnice Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Bořivoj Kovář, Veronika Eliášová

Projekt

1/2009 - 10/2009 do stupně dokumentace pro výběr zhovitele

Realizace

realizace stavby byla investorem odložena

Zadáním tohoto úkolu nebyla pouze rekonstrukce nejstarší budovy olomoucké Fakultní nemocnice, ale rovněž dostavba k této budově.

Prostorem pro novou hmotu je plocha mezi historickou budovou a nový modrým chirurgickým pavilonem fakultní nemocnice.

Další projekt

Koverze bývalé tiskárny na soudobou budovu soudu.