2009

úpravy hlavní budovy Franze Josepha

adresa

areál Fakultní nemocnice Olomouc

klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Bořivoj Kovář, Veronika Eliášová

projekt

1/2009 - 10/2009 do stupně dokumentace pro výběr zhovitele

realizace

realizace stavby byla investorem odložena

Zadáním tohoto úkolu nebyla pouze rekonstrukce nejstarší budovy olomoucké fakultní nemocnice, ale rovněž dostavba k této budově.

Prostorem pro novou hmotu je plocha mezi historickou budovou a nový modrým chirurgickým pavilonem fakultní nemocnice.

Obtížné zadání řešíme ve formě jednoduché kompaktní hmoty, která jako jednoznačně moderní prvek vstupuje na dané území,

nová budova přetéká přes půdorys objektu Franze Josepha, kde po odstranění původního krovu supluje podkroví historické stavby. Vzájemné propojení hmot ve střešním prostoru vytváří z obou částí kompaktní jednolitý celek.

Provozně jsou v historické budově situovány provozy se standardními dispozičními nároky (ambulance, lůžkové části), v nové budově jsou umístěna specializovaná pracoviště s rozdílnými požadavky na prostorové členění.