ústav molekulární a translační medicíny

Novostavby, Realizace

Dynamická stavba v sobě skrývá laboratoře pro biologicko-medicínský výzkum.

Adresa

Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Klient

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Veronika Eliášová, David Schneider

Projekt

07/2008 - 03/2011

Realizace

12/2010 - 02/2012

Fotografie

Ester Havlová a archiv firmy Wicona

Objekt pod zkratkou UMTM je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum vedený pod záštitou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Budova má půdorysný tvar obloukové výseče s různoběžnými stranami. To znamená, že půdorys se směrem jihozápadním rozšiřuje. Stavba svým obsahem a hmotou navazuje na dostavbu Teoretických ústavů Lékařské fakulty.

Další projekt

Facelift pro olomoucký Prior byl požadavkem majitele s ohledem na zatraktivnění prodejních prostor.