2018

vila Malá Morávka

adresa

Malá Morávka 80, 793 36 Malá Morávka

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Adéla Tomečková, František Pleva

projekt

studie 08/2018

realizace

aktuálně probíhá řízení pro stavební povolení

Přístup k pozemku je situován na východní stranu pozemku z místní komunikace obce. V současné době stojí je na pozemku stavba obdélné vily, která je umístěna zhruba uprostřed a svou podélnou osou kopíruje směr komunikace obce. Na zadní hranici parcely ji doplňuje úzká dřevěná stodola s kůlnou a dva další drobné přístřešky. Na severní hranici sousedí řešené území se zahradou rodinného domu a na západní a jižní hranici se nachází louky s trvale travnatým porostem.

Hlavním úkolem architektonické studie byla citlivá rekonstrukce prvorepublikové vily do původní podoby doložené na základě dobových historických fotografií a maximální zapojení nové přístavby společenského víceúčelového objektu do charakteru vily a okolní zástavby tak, aby splňoval všechna kritéria současné kvalitní architektury. Při návrhu přístavby bylo potřeba především zohlednit umístění stávající vily, charakter pozemku, jeho tvar, rozlohu a orientaci ke světovým stranám. Architektonický návrh samozřejmě zohledňuje také novou funkci objektu. Vila bude po rekonstrukci využívána jako penzion, který bude mít možnost nabídnout ubytování v samostatných apartmánech. Návrh respektuje historickou dispozici domu. Tato je vhodná pro umístění jednotlivých apartmánů se samostatným hygienickým zázemím, avšak neumožňuje umístit, do původního půdorysu, prostornější, společenskou část, která by byla centrem nového provozu a plnila by roli snídárny, klubovny, společenské místnosti. Z tohoto důvodu navrhujeme stavbu nového objektu, který bude samostatně stojící „stodolou“ a ta bude propojena s vilou přes prosklený krček, který bude v teplých měsících zastřešenou venkovní plochou.