2017

polyfunkční dům Vista Optik

adresa

Mostní 267/9, 757 01 Valašské Meziříčí

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Milena Koblihová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

04/2014 - 04/2015

realizace

09/2015 - 10/2017

fotografie

Lukáš Pelech

ocenění

hlavní cena v kategorii novostavba Grand Prix architektů 2018

Projekt řešil zástavbu složité nárožní proluky v historickém centru města Valašského Meziříčí. Návrh urbanisticko-architektonického řešení vychází především z charakteru místa, na kterém měl nový objekt stát. Parcela se nachází na nároží dvou ulic, ulice Mostní a ulice Křížkovského. Téměř pravúhlá uliční fronta byla ukončena na každém konci budovou. V ulici Křížkovského je to čtyřpodlažní objekt fary zakončený sedlovou střechou, v ulici Mostní pak komerční budova z 80-tých let. Tato je zakončena plochou střechou. Převýšení pozemnku je v linii uliční čáry více než 3 metry.

Výsledkem návrhu je objekt skládající se ze dvou částí. Dynamická světlá nárožní hmota akcentuje hranu na sebe kolmých ulic a současně pomocí výrazných prosklených ploch, kde vždy jedna strana je rovnoběžná se sklonem terénu, přispívá k lepšímu zapojení stavby do terénního profilu.

Sousední tmavá hmota na severní straně má přísně klasické členění fasády, kde jsou na třech svislých osách umístěny otvory, které mají na patře vždy stejný rozměr. Objekt je tedy tvořen dvěma domy, které se dotýkají a tvoří jeden celek. Pojítkem mezi oběma částmi je prosklená nástavba na střešním plášti obou domů, která podtrhuje jejich jednotu a celistvost.

Jižní část stavby v nároží v sobě zahrnuje optiku a oční ordinaci v přízemí, další ordinace a provozovny v patrech. Severní objekt pak obsahuje prostory zejména pro administrativu a služby. Nástavba slouží jako bytový prostor investora s přístupem na střešní terasu.

Stavba získala hlavní cenu v kategorii novostavba Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu v roce 2018.