2010

zábavně vzdělávací centrum Rapotín

adresa

Rapotín, okr. Šumperk. P.č.2711/54

klient

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Borák, Robert Randys, David Schneider, Stanislav Barák

projekt

01/2010 - 08/2010 do stupně pro stavební povolení

realizace

ke stavbě bylo vydáno stavební povolení, realizace byla investorem odložena

Jedná se o třípodlažní objekt s nepravidelným půdorysem  složeným ze dvou charakterově rozdílných částí.

Přední část vybudovaná po svahu je osazena na terénu, má nosnou konstrukci tvořenou prostorovou skořepinou ve tvaru v řezu uzavřené křivky, v půdorysu se jedná rovněž o nepravidelný tvar se zadní zakřivenou betonovou stěnou, boční  skořepinou a přední prosklenou zakřivenou plochou. V této části jsou tři úrovně podlaží. Tato podlaží jsou vzájemně propojena rampami situovanými po vnitřním obvodu půdorysu. Vzhledem k celkové délce objektu cca.100m je nutno objekt rozdělit na tři dilatační celky.

Zadní část budovaná ve svahu je jednopodlažní a je celá zapuštěna do terénu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s podpůrnými kruhovými pilíři v části vjezdu a deskostěnovou konstrukcí v provozních místnostech. Vzhledem k násypu zeminy na stropní konstrukci je nutno stropní desku výškově odskákat tak, aby násypové těleso zeminy dosahovalo maximální mocnosti 1m.