2016

zastřešení paláce hradu Helfštýna

adresa

hrad Helfštýn, 751 32 Týn nad Bečvou

klient

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

projekt

11/2015 - 09/2016

realizace

10/2017 - nyní ve výstavbě s předpokladem dokončení na podzim 2019

Původní požadavek na zastřešení hradního paláce jsme po dohodě se zadavatelem rozšířili na návrh koncepce obnovy stavby jako památky torzální architektury s možností širší prezentace objektu a jeho historie směrem k veřejnosti. Při zpracování návrhu jsme si byli vědomi toho, že pracujeme s památkou mimořádné hodnoty, která je jedinečná nejen stupněm dochování původních konstrukcí a čitelností jednotlivých stavebních etap, ale i svoji velikostí.

Naše koncepce respektuje historický objekt a je vedena snahou o zachování jeho charakteru. Současně se chceme pokusit o aktualizaci památky a také o její přiblížení a zatraktivnění směrem k návštěvníkům hradu Helfštýna. Vedeni pokorou se snažíme vložit do torza původní stavby nové konstrukce, jejíchž hlavním cílem je snaha přiblížit historické artefakty stavby návštěvníkům hradu a seznámit je tak s jeho bohatou historií.

Oprošťujeme se od jakéhokoli historismu a eklekticismu. Nechceme doplňovat, přikrášlovat, zakrývat, vyhlazovat tam, kde to není nutné ze statických důvodů. Nové prvky zásadně a záměrně odlišujeme od původních prvků, do stávajících konstrukcí zasahujeme v nejmenší možné míře. Snažíme se ale navazovat na jednoduché principy, které při stavbě hradu využívali původní stavitelé. V maximální možné míře tedy využíváme staticky určitých konstrukcí – prostých nosníků, které nejpřirozeněji využívají přirozenou statickou schopnost zdiva tedy jeho únosnost v tlaku.

Na nové konstrukce používáme tuto základní trojici materiálů – corten, leštěný beton, sklo. Corten je povětrnostním vlivům odolná ocel se zvětralou povrchovou strukturou ukončené koroze – rzi. Byl zvolen z toho důvodu, že prošel procesem zvětrávání, jakéhosi zrání, stárnutí a bude dobře komunikovat se zestárlými historickými stěnami. Corten je také materiál, jehož podstatou je železo. Fenomén uměleckého kovářství je s hradem Helfštýnem tak úzce a silně spjatý, že použití železné, potažmo cortenové konstrukce je v podstatě logickým, matematickým výsledkem jednoduché rovnice. Corten je použit na nové vkládané konstrukce lávek, stropů, schodišť atd. Skla s povrchovou úpravou pískováním je použito na zastřešení vybraných místností. Ponechání horního denního osvětlení umocňuje stávající torzální vyznění prostor paláce. Povrchová úprava pískováním usnadňuje údržbu střešních ploch. Leštěného betonu je použito na podlahy nástupního podlaží paláce. Od nerovných konstrukcí původních stěn je oddělen štěrkovým zásypem proměnlivé šířky.