Dům nad městem

Novostavby, Projekty

Rodinný dům s administrativními prostory majitelovy firmy je navržena na komplikovaně svažité parcele.

Adresa

ulice Rooseveltova, Ústí nad Labem

Klient

soukromá osoba

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Marie Mikulová, Robert Randys

Projekt

04/2023 architektonická studie

Studie se zabývá novostavbou administrativní budovy v Ústí nad Labem ve svažitém terénu ulice Rooseveltovy. Pro umístění nové stavby na pozemek bylo důležité respektovat terénní profil místa, svažitost pozemku. Navržený objem s těmito skutečnostmi pracuje a kopíruje terén stupňovitě se zvyšující hmotou, která plynule stoupá, souběžně s reliéfem ulice Rooseveltovy. Tento koncept umocňují pásová okna obíhající dům přes jeho nároží, což návrhu dodává dynamičnost. Dalším výrazným dynamickým prvkem jsou slunolamy umístěné v nižších patrech u oken orientovaných na jih.

Další projekt

Stavba jako skládačka, kde základními stavebními kameny jsou kontejnerové boxy.