2022

CS Cont

adresa

Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory

klient

CS-CONT s.r.o.

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská, Michal Vítek

projekt

10/2022 architektonická studie

portfolio

architektonická studie stavby je k nahlédnutí zde

Cílem studie bylo navrhnout administrativně-provozní objekt v areálu firmy CS-CONT s.r.o., včetně jeho umístění v řešeném území. Návrh reaguje na programové zadání investora a také vychází z analýzy provozní a dopravních souvislostí areálu s respektem k plochám určeným pro rozvoj výroby. Samotná administrativní budova je řešena jako flexibilní koncept, který je jednoduše modifikovatelný dle aktuálních požadavků uživatele a je schopen snadno reagovat na osazení do konkrétního místa.

Základní myšlenka architektonického návrhu typologicky reflektuje finální produkty firmy, kterými jsou modulární kontejnerové bloky s ocelovou kostrou, ze kterých je možné sestavit prakticky cokoliv. Chtěli jsme, aby architektonický koncept budovy z tohoto prvku vycházel, aby zde byla na první pohled zřejmá souvislost a byla na první pohled srozumitelné flexibilita a variabilita navržené stavby. Dům má připomínat stavebnici z modulárních bloků, kde je možné, dle aktuálních potřeb, kombinovat vnitřní funkční uspořádání.

Symbolem propojení budovy s okolní přírodou je např. ocelová předkonstrukce, která plní funkci treláže – nosné konstrukce pro vertikální popínavou zeleň. Odsazení této konstrukce, společně s porostem vertikální zeleně tvoří přírodní “závěs”, který zlepšuje mikroklima uvnitř budovy a přispívá tak i ke snížení provozních nákladů. Stavba zohledňuje v souvislostech daných jejími parametry a umístěním také ekologické aspekty. Kromě již zmíněné předkonstrukce, uvažujeme také s využitím solární energie v kombinaci s tepelným čerpadlem.