CS Cont

Novostavby, Projekty

Stavba jako skládačka, kde základními stavebními kameny jsou kontejnerové boxy.

Adresa

Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory

Klient

CS-CONT s.r.o.

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Ondřej Patsch, Robert Randys, Hana Velčovská, Michal Vítek

Projekt

10/2022 architektonická studie

Portfolio

architektonická studie stavby je k nahlédnutí zde

Cílem studie bylo navrhnout administrativně-provozní objekt v areálu firmy CS-CONT s.r.o. ve Zlatých Horách na Jesenicku, včetně jeho umístění v řešeném území. Návrh reaguje na programové zadání investora a také vychází z analýzy provozní a dopravních souvislostí areálu s respektem k plochám určeným pro rozvoj výroby.

Další projekt

Dům, který bude při pohledu z hladiny vystupuje přímo z vody.