2018

Mateřská škola Nádražní

adresa

Nádražní 7, 785 01 Šternberk

klient

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Ondřej Patsch, Robert Randys, Adéla Tomečková

projekt

09/2015 - 12/2016

realizace

05/2017 - 08/2018

fotografie

Lukáš Pelech

Zadáním projektu bylo upravit podsklepenou funkcionalistickou vilu, která byla dříve uzpůsobena pro provoz mateřské školy, a rozšířit kapacitu školky doplněním o přístavbu.  Úprava tedy sestává ze dvou částí, které dohromady tvořit jeden celek. Stávající budova byla očištěna od novodobé dostavby a zůstal zachován pouze objem v rozsahu původní vily. Východním směrem byla stavba rozšířena o novou dvoupodlažní hmotu, která je s původním objektem propojena spojovacím krčkem obsahujícím vertikální komunikace. Přístavba je posunuta blíže k severní hranici pozemku, aby na jeho jižní straně zůstala zachována maximální plocha pro hru dětí.  Do plochy zahrady byly umístěny nové hrací prvky a zeleň.

Vnější vzhled stavby vychází ze zmíněného konceptu. Původní objem vily je doplněn o dostavbu, která zahrnuje lodžie a požárního schodiště. Došlo zde i k úpravě okenních otvorů dle nově navržené dispozice, zateplení fasády a opatření omítkou v bílé barvě u původní hmoty a v lososové barvě u hmoty dostavované. Od severní a západní strany je pro redukci hluku a prachu od silnice kryt objekt treláží s popínavými rostlinami.  Dostavovaný objekt respektuje výšku stávající budovy a fasáda této stavby je pojednána předzvětralými zinkovými plechy spojenými stojatou drážkou. Spojovací krček mezi oběma objekty je směrem do ulice i do dvora uzavřen prosklenými fasádami. Stěna nového objektu vybíhá na straně ulice před prosklenou stěnu hlavního vstupu a vytváří tak zde intimní prostor a závětří. Prosklené plochy spojovacího krčku jsou kryty předsazenými stínícími lamelami.

Vlevo od vstupu do objektu je v přízemí nové budovy navrženo zázemí školy, které tvoří prostory pro personál a výdejna jídel. V pravé části od hlavního vstupu je pak na zvýšeném patře původní budovy umístěno první oddělení. Další dvě oddělení se nacházejí v horních podlažích obou budovy.  Každé oddělení je vybaveno šatnou, hygienickým zázemím a hernou, která je dělená na pracovní část orientovanou na jih a spací část orientovanou na sever. Obě tyto části lze oddělit posuvnými stěnami. V centru dispozice je pak umístěn sklad pro lehátka a lůžkoviny. Na východní straně objektu je přes lodžii umožněn druhý evakuační únik v případě požáru pomocí nerezového tobogánu. Suterén původního objektu je využit jako sklad zahradního nábytku a hraček, a také prostor pro domovní techniku.