národní telemedicíncké centrum

Novostavby, Projekty, Rekonstrukce

Studie byla vypracována jako soutěžní návrh budovy pro telemedicínské centrum Fakultní nemocnice v Olomouci.

Adresa

ul. Za Nemocnicí, p.č.153/2,1216, k.ú. Nová Ulice

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Daria Johanesová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová

Projekt

studie 05/2015

Ocenění

v rámci soutěže o návrh vypsané FN Olomouc se náš návrh umístil na prvním místě společně s návrhem společnosti OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.

„Ambicí NTMC je stát se špičkovým pracovištěm, které bude rozsahem svých činností unikátní v celé ČR, bude spolupracovat s dalšími odbornými vzdělávacími, výzkumnými a péči poskytujícími pracovišti v rámci celé ČR i zahraničí.“ Dle zadání soutěže mají k tomuto účelu sloužit rekonstruované budovy F1 a F2 v areálu Fakultní nemocnice, které lze rozšířit o nástavbu vyšších pater a dostavbu na sousední pozemky.

Návrh vychází z parametrů stávající zástavby, respektuje terénní profil místa a také stávající dopravní souvislosti, současně pak zohledňuje platný územní plán města Olomouce s jeho platnými regulativy. Uvažujeme s kompletní rekontrukcí budovy F1 a s přístavnou umístěnou v podélné ose stávající stavby, díky čemuž nedochází k záboru plochy parčíku na východní straně. Náměstí před Teoterickými ústavy se touto hmotou uzavírá a objekt současně budově lékařské fakulty vytváří důstojnou protiváhu. Z ekonomických a provozních důvodů se nepočítá s využitím stávající panelové budovy F2, ve které zůstane zachován stávající provoz nesouvisející s NTMC.

Další projekt

Rekonstrukce rodinného domu je pojata v technicistním stylu, kde hlavní roli hrají materiály v černé barvě.