2016

novostavba rodinného domu v Olomouci

adresa

Olomouc

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

projekt

03/2016 - 11/2018 do stupně pro stavební povolení

realizace

aktuálně pracujeme na dokumentaci pro provedení stavby

urbanistické řešení

Řešený pozemek se nachází ve vilové čtvrti nedaleko centra města Olomouce. Návrh stavby byl veden snahou o maximální zapojení nové hmoty do charakteru okolní zástavby. Půdorysné osazení domu jasně vymezuje nároží okolních ulic, a to zejména díky hmotovému rozdělení stavby na dvě části, z nichž každá je orientovaná do jedné z přilehlých ulic. Toto hmotové rozdělení vychází z funkčního členění vnitřní dispozice domu. Jednoduché bloky obou křídel mají odlišnou výšku. Část, která se nachází naproti čtyřpodlažnímu bytovému domu, který je zakončen mansardovou střechou, je vyšší, třípodlažní, zatímco druhé křídlo, které navazuje na dvoupodlažní dům, má dvě nadzemní podlaží.

Do dvou částí jsou také rozděleny vstupy do objektu. Vjezd do garáže je navržen z ulice, která má větší šířku, je přehlednější a je bez stávající vzrostlé zeleně, zatímco vstup pro pěší je orientován do druhé ulice, v podstatě do stejného místa, jak tomu bylo v případě původní budovy. Po stránce urbanistické dům utváří nároží obou na sebe kolmých ulic a díky své jednoduché hmotě akcentuje tento nárožní prostor.

architektonické řešení

Jak již bylo zmíněno, stavba je tvořena dvěma samostatnými hmotami tvaru kvádru obloženými světlými fasádními pásky, které jsou navzájem propojeny proskleným krčkem vstupní haly. Ten je směrem do ulice zasklen satinovaným sklem a směrem do zahrady skly průhlednými. Z ustoupeného průčelí vstupní haly vybíhá směrem do ulice, až na hranici pozemku, markýza zastřešující vstupní plochu před domem. Linie oplocení tvořená živým plotem je v této části uskočena dovnitř pozemku. Díky přesahu stříšky zde tak vznikne krytý venkovní prostor před vstupní brankou na pozemek.

Nižší hmota umístěná severněji na pozemku slouží jako společenská část objektu a je tedy směrem k ulici uzavřená, prosklení je navrženo pouze směrem do zahrady. Návrh uvažuje s možností výrazného otevření největší prosklené plochy (vysunutí spodní poloviny směrem nahoru), což umožní propojení vnitřního prostoru domu s plochou zahrady. Část obytné plochy je otevřená přes obě podlaží a tento prostor je prosvětlen také střešními světlíky. Část druhého podlaží tvoří pracovna a galerie, ze kterých je umožněn přímý vstup na balkon orientovaný do zahrady.

Vyšší hmota na jižní straně pozemku je v přízemí určena garáži a technickému zázemí domu. Druhé nadzemní podlaží je dispozičně řešeno jako dvojtrakt. V tomto podlaží se nacházejí privátní pokoje a s tím související hygienické zázemí. Obytné místnosti jsou orientovány do zahrady. Ze vše pokojů je vstup na balkon s výhledem do zahrady. Třetí nadzemní podlaží je určeno pro umístění domovní techniky a dále bude využito jako prostor pro hosty. Prosklení této hmoty reaguje na vnitřní uspořádání.

Podél obou dvorních fasád je navržena předsazená kovová konstrukce, která má variabilní využití. Jednotlivá pole konstrukce vyplněná skladbou podlahy slouží jako balkón. Plocha před největším proskleným otvorem je vyplněna rastrovaným sklem. Tato úprava funguje jako zastřešení předprostoru obytné části, kdy sklo plní funkci ochrany proti srážkové vodě, ale současně propouští světlo do interiéru domu. Lokálně bude kovová konstrukce doplněna o lankový systém, který bude vynášet stonky popínavých rostlin, kterými bude konstrukce částečně porostlá.