Obecní statek Hlušovice

Novostavby, Projekty

Řešený pozemek se nachází v centru obce Hlušovice a v přímé návaznosti na místní rybník.

Adresa

parc. 140, k.ú. Hlušovice

Klient

Obec Hlušovice

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Hana Velčovská, Robert Randys

Projekt

studie 01/2021

Portfolio

studii v komplexní podobě je možné prohlédnout zde

Zadáním investora bylo vytvoření objektu, který doplní občanskou vybavenost obce o obchod s potravinami, kavárnu, dočasné ubytování pro obyvatele obce, skladovací prostory, zázemí údržby obce a drobné kosmetické služby. V rámci návrhu jsme do areálu umístili také obecní knihovnu s čítárnou.

Další projekt

Rekonstrukce a doplnění historické budovy současnou architekturou s užitnou a estetickou funkcí.