2021

Obecní statek Hlušovice

adresa

parc. 140, k.ú. Hlušovice

klient

Obec Hlušovice

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Hana Velčovská, Robert Randys

projekt

studie 01/2021

portfolio

studii v komplexní podobě je možné prohlédnout zde

Řešený pozemek se nachází v centru obce Hlušovice a v přímé návaznosti na místní rybník. Zadáním investora bylo vytvoření objektu, který doplní občanskou vybavenost obce o obchod s potravinami, kavárnu, dočasné ubytování pro obyvatele obce, skladovací prostory, zázemí údržby obce a drobné kosmetické služby. V rámci návrhu jsme do areálu umístili také obecní knihovnu s čítárnou.

Urbanistické řešení vychází z charakteru historické zástavby obce i samotného pozemku, jeho tvaru a orientace ke světovým stranám. Celý areál se skládá se ze čtyř na sebe navazujících hmot umístěných podél hranic pozemku a obklopujících velký vnitřní dvůr, který bude otevřen a využíván veřejností. Jednotlivé budovy hmotově vycházející z charakteru historických statků.

Hlavní dva objekty umístěné do ulice jsou dvoupatrové, lichoběžníkového půdorysu se sedlovou střechou, která je vždy z jedné strany zakončená valbou a z druhé štítem. Štítové strany těchto objektů jsou od sebe odsazeny o 6 metrů, vytvářející tak vjezd do vnitřního dvora. Hlavní vstupy do budov jsou tvořené zádveřím z kovových boxů, které vystupují před fasádu. Výrazným architektonickým prvkem na fasádách jsou rovněž úzké vikýře, které v nepravidelném rytmu narušují vodorovnou linii žlabu a zvýrazňují tak vertikalitu budovy.

Vnitřní dvůr dotváří dva jednopatrové objekty s pultovou střechou. Ta je protažená před fasády a vytváří tak kryté podloubí, kde jsou umístěné vstupy do objektů. Nízké vodorovné hmoty jsou přerušovány úzkými francouzskými okny a dveřmi v nepravidelném rytmu. Prostorné nádvoří statku bude převážně využíváno zákazníky navrhované kavárny. Dále může být využito pro další kulturní a společenské akce obce, jako kácení máje, výlov rybníka, velikonoční či vánoční trhy a mnohé další.