rezidence Trlicova

Novostavby, Projekty

Na místě bývalé školky má vzniknout nové moderní bydlení v zeleni.

Adresa

Trlicova 8, Nový Jičín

Klient

soukromý investor

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

Projekt

01/2017 - 07/2017 do stupně pro stavební povolení

Obytný soubor Trlicova je příkladem komorního rezidenčního bydlení. Urbanistické řešení zástavby reaguje na charakter pozemku, jeho tvar, rozlohu a orientaci ke světovým stranám. Návrh zohledňuje rovněž blízkost řeky Jičínky, jejíž koryto je regulované a dle aktuálních podkladů pojme objem stoleté vody.
Řešené území dosud mělo charakter parku tvořícího okolí mateřské školy. Podobu parku bude mít také konečná úprava venkovních ploch resortu.

Další projekt

Rekonstrukce Prioru, který byl vystavěn dle návrhu architekta Vladimíra Karfíka v baťovském stylu, na ubytovací zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou.