2018

rodinný dům v Černovíře

adresa

Olomouc, k.ú. Černovír

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Adéla Tomečková

projekt

dokumentace pro provedení stavby 02/2018-12/2019

realizace

aktuálně ve výstavbě

Řešený pozemek se nachází severozápadním směrem od centra města Olomouc v městské části Černovír nedaleko premontstrátského kláštera v Klášterním Hradisku. Parcela leží v blízkosti řeky Moravy, která protéká kolem její jihozápadní strany. V současné době je parcela nezastavěná. V nejbližším okolí pozemku se nachází řadová zástavba v kombinaci solitérních domů a zahradnických osad.

Celková hmota objektu je rozdělena do několika dílčích křídel. Toto hmotové rozdělení vychází z funkčního členění vnitřní dispozice domu. Jednoduché bloky dvou křídel se sedlovou střechou jsou vzájemně propojeny částí s plochou střechou a spoluvytváří tak jednotný funkční celek.  Jednotlivé části domu jsou rozmístěny tak, aby přes společenskou část byl čitelný průhled do navazujících venkovních ploch. Tento princip přispívá k odhmotnění objektu a také k lepšímu prosvětlení vnitřních partií.

Principem  koncepce rodinného domu je přehledná dispozice jednotlivých funkčních křídel. Vstupní část je orientována směrem k veřejnému prostoru (k hlavní komunikaci), zatímco obytná a soukromá část jsou směřovány do zahrady a vytváří tak klidnou relaxační plochu pro obyvatele domu.