úpravy Vlastivědného muzea v Olomouci

Novostavby, Projekty

Rozšíření výstavních a společenských prostor Vlastivědného muzea v Olomouci je řešeno formou soudobých přístaveb v plochách nádvoří.

Adresa

náměstí Republiky 5, 771 73

Klient

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Daria Johanesová, Robert Randys, David Schneider

Projekt

dokumentace pro stavební povolení 04/2020

Realizace

pro stavbu bylo vydáno stavební povolení

Tento projekt byl řešen jako ideová architektonická studie, která vzešla z požadavku klienta na úpravu vstupních prostor. Klient stále pracuje na přípravě pro možnou realizace.

Historická stavba je doplněna o dva nově vložené reverzibilní prvky s ocelovou, resp. ocelo-dřevěnou nosnou konstrukcí, tyto citlivě doplňují původní architekturu a současně nabízejí návštěvníkům muzea nové prostory. Díky konstrukčnímu řešení nových objektů je snadná jejich montáž i demontáž. Jedná se tak o prvky drobné architektury, které díky navrženému řešení jsou reverzibilní a současně násobně zvyšují užitnou hodnotu areálu.

Další projekt

Studie řeší koncept moderních nájemních apartmánů pro studenty s vlastním parkováním a zahradou.