2020

úpravy Vlastivědného muzea v Olomouci

adresa

náměstí Republiky 5, 771 73

klient

Vlastivědné muzeum v Olomouci

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Robert Randys, David Schneider

projekt

dokumentace pro stavební povolení 04/2020

realizace

pro stavbu bylo vydáno stavební povolení

Tento projekt byl řešen jako ideová architektonická studie, která vzešla z požadavku klienta na úpravu vstupních prostor. Klient stála pracuje na přípravě pro možnou realizace.

Historická stavba je doplněna o dva nově vložené reverzibilní prvky s ocelovou, resp. ocelo-dřevěnou nosnou konstrukcí, tyto citlivě doplňují původní architekturu a současně nabízejí návštěvníkům muzea nové prostory. Díky konstrukčnímu řešení nových objektů je snadná jejich montáž i demontáž. Jedná se tak o prvky drobné architektury, které díky navrženému řešení jsou reverzibilní a současně násobně zvyšují užitnou hodnotu areálu.

Vstupní nádvoří muzea bude doplněno vloženou hmotou nového objektu. Jedná se o reverzibilní účelovou konstrukci, která bude sloužit jako informační centrum, prodejna vstupenek, prodejna informačních materiálů a suvenýrů, nový prvek tvoří spojnici mezi hlavní budovou muzea a dvorním křídlem, současně odděluje veřejnou vstupní plochu s terasou kavárny od plochy severního parkánu, který bude využíván jako externí výstavní prostor.

Na plochu vnitřního nádvoří bude vložen multifunkční box, který bude sloužit pro potřeby výstavní nebo bude využíván jako předprostor sálu Václava III. Umístění nového objektu do středu nádvoří umožní příčné propojení vstupního foyeru se sálem Václava III. Navržený prvek má ocelo-dřevěnou konstrukci s téměř plnými podélnými stěnami a střechou, které jsou „rozřezány“ prosklenými prasklinami přinášejícími světlo hlouběji do interiéru. Obě příčné stěny objektu jsou zcela prosklené. Prosklení je posuvné a umožňuje v teplých dnech velkorysé otevření sálu a tak jeho propojení s prostorem nádvoří.