2018

ZORA living

adresa

ulice U Stadionu, 779 00 Olomouc

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

studie 04/2018

Řešená lokalita se nachází v sousedství centra města Olomouce. V této části města se protíná sportovní zóna zastoupená fotbalovým stadionem Sigmy Olomouc a areálem Dámského házenkářského klubu ZORA Olomouc se zónou obytnou tvořenou dvěma bloky bytových domů v ulici U Stadionu. Urbanistickým záměrem předložené studie je sjednocení a regenerace v současnosti roztříštěného území, které je dehonestováno řadou „odumřelých“ nefunkčních prvků.

Základním prvkem urbanistického řešení je víceúčelový objekt nové tribuny. Tato nová hmota bude tribunou pouze zčásti, a to v parametrech, které odpovídají současným provozním požadavkům. Po stránce urbanistického řešení bude „tribuna“ novým  atraktivním veřejným prostranstvím. Sezení podél hřiště plnící roli tribuny bude doplněno o plochy zeleně. Na ploše bude také umístěno venkovní posezení před restaurací a v jeho sousedství bude hrací plocha pro malé děti. Nová pochůzí plocha bude v jedné vodorovné úrovni a bude tvořit nástupní prostor nejen pro stávající objekt házenkářského klubu, ale také pro nový dům, který bude vybudován na půdoryse původní zástavby. Také je odtud navrženo nové schodiště spojující tribunu s házenkářským hřištěm.

Hlavní hmota nové budovy je navržena v půdorysné stopě stávajícího objektu. Stavba má 6 plných nadzemních podlaží a jedno uskočené poloviční patro. Až na přízemí, kde se nachází provozní zázemí domu a restaurace, bude tento objekt sloužit pro bydlení.  Zmíněné půdorysy jsou doplněny o částečně podzemní patro, kde bude umístěno parkování a technické zázemí domu. Pozemek mezi touto vertikální hmotou a sousedním bytovým domem je vyplněn dvoupodlažním horizontálním blokem posazeným  na prosklené části probíhajícího parteru. Výškově tato partie navazuje na atiku obytného domu. Část této hmoty bude sloužit pro administrativu a část opět pro bydlení.