Červený kostel

Novostavby, Realizace, Rekonstrukce

Po 60-ti letech dostal Červený kostel v Olomouci možnost opět sloužit lidem. Namísto skladu knih se z něho stává kulturní stánek.

Adresa

Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc

Klient

Olomoucký kraj

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Daria Johanesová, Martin Karlík, Milena Koblihová, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková, Hana Velčovská – architektonicko-stavební řešení
Denisa Strmisková – spolupráce na návrhu interiéru
Jan Košátko – návrh grafiky informačního systému

Ing. Jan Lukáš – statika nových konstrukcí (LOSTADE CZ s.r.o.)
doc. Ing. Ladislav Klusáček,CSc. – statika historických konstrukcí (VUT Brno)
Ing. Pavel Fára – sanace vlhkosti historického zdiva (CUBUS, spol. s r.o.)
Ing. Jan Pavelek – požárně-bezpečnostní řešení (BF PRO CZ, s.r.o.)
Ing. Marek Lenhart – vytápění (AZ Klima, a.s.)
Ing. Zdeněk Říha – vzduchotechnika (AZ Klima, a.s.)
Ing. Petr Lysický – měření a regulace (ELMAR group, s.r.o.)
Kateřina Pechová – zdravotechnika a zemní plyn
Ing. Kamil Novotný – silnoproudé elektroinstalace
Michal Svoboda – slaboproudé elektroinstalace (MERIT GROUP a.s.)
Ing. Petr Staněk – komunikace a zpevněné plochy (Alfaprojekt, a.s.)

Projekt

04/2018 – 10/2019

Realizace

09/2020 – 03/2023

Fotografie

BoysPlayNice

Ocenění

titul Stavba roku 2023
finalista v rámci Ceny Rudolfa Eitelbergera 2023

 

Portfolio

výkresy si můžete prohlédnout zde

Původní luteránský Červený kostel v Olomouci byl od roku 1959 uzavřen veřejnosti a byl využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc. Olomoucký kraj jako vlastník této památkově chráněné stavby se rozhodl vybudovat pro uskladnění knižního fondu nový objekt s tím, že kostel může následně sloužit ke kulturním účelům pro potřeby Vědecké knihovny, která budovu užívá. Kostel má nově plnit funkci komorního koncertního nebo divadelního sálu, má být prostorem pro veřejná čtení, přednášky, výstavy, atp. Jednou z funkcí definovanou v zadání je i informační centrum kraje a Vědecké knihovny.

Další projekt

Snahou investora je modernizace pasáže spojující rušnou třídu Spojenců s Horním náměstím v Olomouci.