Červený kostel

Novostavby, Realizace, Rekonstrukce

Po 60-ti letech dostal Červený kostel v Olomouci možnost opět sloužit lidem. Namísto skladu knih se z něho stává kulturní stánek.

Adresa

Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc

Klient

Olomoucký kraj

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Spolupráce

Daria Johanesová, Martin Karlík, Milena Koblihová, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková, Hana Velčovská – architektonicko-stavební řešení
Denisa Strmisková – spolupráce na návrhu interiéru
Jan Košátko – návrh grafiky informačního systému

Ing. Jan Lukáš – statika nových konstrukcí (LOSTADE CZ s.r.o.)
doc. Ing. Ladislav Klusáček,CSc. – statika historických konstrukcí (VUT Brno)
Ing. Pavel Fára – sanace vlhkosti historického zdiva (CUBUS, spol. s r.o.)
Ing. Jan Pavelek – požárně-bezpečnostní řešení (BF PRO CZ, s.r.o.)
Ing. Marek Lenhart – vytápění (AZ Klima, a.s.)
Ing. Zdeněk Říha – vzduchotechnika (AZ Klima, a.s.)
Ing. Petr Lysický – měření a regulace (ELMAR group, s.r.o.)
Kateřina Pechová – zdravotechnika a zemní plyn
Ing. Kamil Novotný – silnoproudé elektroinstalace
Michal Svoboda – slaboproudé elektroinstalace (MERIT GROUP a.s.)
Ing. Petr Staněk – komunikace a zpevněné plochy (Alfaprojekt, a.s.)

Projekt

04/2018 – 10/2019

Realizace

09/2020 – 03/2023

Fotografie

BoysPlayNice

Ocenění

titul Stavba roku 2023
finalista v rámci Ceny Rudolfa Eitelbergera 2023
Czech Interior Award  2024 v kategorii Veřejný interiér – komerční a prezentační prostory
Interiér roku 2023 v kategorii Veřejný interiér II – knihovny, banky, nemocnice, školy

 

Portfolio

výkresy si můžete prohlédnout zde

Původní luteránský Červený kostel v Olomouci byl od roku 1959 uzavřen veřejnosti a byl využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc. Olomoucký kraj jako vlastník této památkově chráněné stavby se rozhodl vybudovat pro uskladnění knižního fondu nový objekt s tím, že kostel může následně sloužit ke kulturním účelům pro potřeby Vědecké knihovny, která budovu užívá. Kostel má nově plnit funkci komorního koncertního nebo divadelního sálu, má být prostorem pro veřejná čtení, přednášky, výstavy, atp. Jednou z funkcí definovanou v zadání je i informační centrum Olomouckého kraje a Vědecké knihovny v Olomouci. Úkolem návrhu bylo skloubit rekonstrukci původní stavby s novou kulturně-společenskou funkcí, což si vyžádalo doplnění kostela o novou hmotu.

Objekt kostela se nacházel ve velmi špatném stavu. Bylo nutné zpevnit jeho základy, provést sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, opravit poničené omítky a štuky nebo vyčistit a doplnit fasádní obklad. Kompletně se prováděly nové podlahy a veškerá souvrství pod nimi až na úroveň terénu. Jedním z největších zásahů byla oprava střechy. Krov byl díky zatékání rozsáhle poškozen a hrozil zřícením, proto došlo k jeho výměně s maximální snahou o navrácení původních, nepoškozených prvků. Novodobá krytina z falcovaných plechů byla nahrazena čtvercovými měděnými šablonami ve formátu původní krytiny. Na místa původních dekorativních prvků střechy, jež se nezachovaly, byly doplněny soudobé artefakty z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála.

Další projekt

Snahou investora je modernizace pasáže spojující rušnou třídu Spojenců s Horním náměstím v Olomouci.